246. Kto spisał Prawo: Bóg czy Mojżesz? (Wj 24,4.12)

 

Pytania do Biblii

Kto spisał Prawo?

Kto spisał Prawo: Jahwe czy Mojżesz (Wj 24,4.12)? A jeśli Obaj jednocześnie, to czy zapis Mojżesza był rozwinięciem (interpretacją) Bożych Przykazań?

Nie tylko dwa przytoczone w tym pytaniu miejsca mówią o spisaniu Prawa. Pięcioksiąg kilkukrotnie wspomina także o poleceniu wydanym Mojżeszowi, by spisać wydarzenia, które były znakami cudownej interwencji Boga dla Izraelitów, by pamięć o nich trwała w przyszłych pokoleniach (zob. np. Wj 17,14). Teksty te są pośrednim dowodem na natchniony charakter Pisma Świętego, ale co interesuje nas bardziej, to pytanie, kto stoi za spisaniem Prawa?

Za każdym tekstem biblijnym opisującym wydarzenia historyczne znajduje się długi etap kształtowania i redagowania jego formy. Wyróżnić można zatem trzy etapy: wejście Boga w historię i objawienie Jego zbawczej mocy, ustne przekazywanie pamięci o tych wydarzeniach oraz spisanie ich w formie księgi. Choć jest to schemat składający się z trzech elementów, to bardzo często nawet spisanie ksiąg zajmowało długie wieki, gdyż księgi poddawane były redakcjom, poszerzeniom, dołączano do nich wyjaśnienia i interpretacje.

Podobnie rzecz miała się ze spisaniem Prawa Starego Przymierza. Po powierzeniu poleceń w czasie wyjścia z Egiptu, trwały one w pamięci Hebrajczyków, z czasem rozszerzane o wyjaśnienia i interpretowano w ich świetle każdy element życia wierzącego. Wraz z nastaniem nowego etapu w historii Hebrajczyków, czyli osiedleniem się na stałe w Ziemi Obiecanej, należało w nowy sposób odczytać wezwanie do świętości, jakie Bóg skierował do wyprowadzonych z Egiptu. Wtedy też w świetle tego Prawa, które otrzymano wcześniej, zaczęto rozwijać Prawo do wymogów życia osiadłego, związanego z uprawą roli oraz życiem w miastach. Sytuacja ta, obca uchodźcom wędrującym przez pustynię, skłoniła ich do medytacji Słowa i Prawa Bożego, by odczytać pełniej wolę Boga.

Jeżeli chodzi zaś o fizyczne spisanie tego, co obecnie stanowi 613 przykazań spisanych w Księgach: Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb oraz Powtórzonego Prawa, to trzeba pamiętać o trzech etapach, które zarysowaliśmy powyżej. Badania językowe tekstu hebrajskiego wskazują, że spisywanie Prawa trwało wieki. Niektóre teksty są bardzo stare, możliwe że nawet tak stare jak wyjście z Egiptu (wymienić tu należy np. Dekalog), inne zakładają już istnienie monarchii (Pwt 17) ale inne opisują wyraźnie sytuację zbliżoną do stanu społeczeństwa izraelskiego w czasie wygnania babilońskiego.

Podkreślenie osoby Mojżesza spisującego Prawo z polecenia Bożego ma na celu nadanie dodatkowego autorytetu tekstom. Jeżeli jako autor zapisów funkcjonowałby nawet jakiś ważny pisarz z dworu królewskiego, waga takiego tekstu byłaby szybko podważona. U początków spisywania Prawa na pewno stoi Mojżesz, ale ostateczny kształt, którym dysponujemy obecnie, jest wynikiem medytowania Słowa Bożego przez długie wieki i pracy wielu pisarzy na przestrzeni wieków.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.