245. Skąd ta kolejność Ewangelii?

 

Pytania do Biblii

Skąd taka kolejność Ewangelii?

Dlaczego w Piśmie św. jest taka kolejność Ewangelii, a nie np. chronologiczna?

Nie w każdym przypadku ksiąg Pisma Świętego kolejność jest rzeczą istotną i wiąże się z jakimś określonym przesłaniem teologicznym. W przypadku Ewangelii kolejność stosowana w wydaniach Biblii jest związana przede wszystkim z układem tradycyjnym, a także z porządkiem podawanym w orzeczeniach Kościoła na temat kanonu Pisma Świętego. Kolejność znaną z chrześcijańskich wydań Pisma Świętego (Mateusz, Marek, Łukasz, Jan) możemy znaleźć np. już w tzw. Konstytucjach Apostolskich, orzeczeniach Synodów: Rzymskiego (382 r.), Hippo Regius (393 r.), Kartagińskich (397 oraz 419).

Wśród manuskryptów biblijnych znaleźć można także inny porządek Ewangelii, tzw. zachodni. Nazwa ta pochodzi od typu tekstu biblijnego prezentowanego przez niektóre z kodeksów biblijnych. Należą do nich: Kodeks Bezy, Monacensis, Waszyngtoński, Tischendorfa IV oraz 0234, gdzie znaleźć można Ewangelie ułożone według następującego porządku: Mateusz, Jan, Łukasz, Marek.

Jeden z wybitnych biblistów w zakresie teologii Nowego Testamentu, D. Moody Smith, argumentuje, że przyjęta kolejność Mateusz-Marek-Łukasz-Jan wyraża przesłanie teologiczne, którego „nie wolno ignorować”. Inny uczony, G. Goswell, stwierdza, że „zakończenie Ewangelii Mateusza (Mt 28,20) jest przynajmniej częściowo wypełnione przez następujące przez następujące dalej Ewangelie”. W odniesieniu zaś do Ewangelii Łukasza pisze: „Wstęp do Ewangelii Łukasza (1,1-4) jest możliwym wytłumaczeniem dla kanonicznego umiejscowienia Ewangelii Mateusza oraz Marka, gdyż nie traktowana pejoratywnie wzmianka o wcześniejszych ‘próbach’ (gr. epecheiresan) spisania tego, co Jezus mówił oraz czynił, może być rozumiana w kontekście kanonicznym jako odniesienie do Ewangelii Mateusza oraz Marka”. Także zakończenie Ewangelii Jana mówiące o „tej księdze” (J 20,30) „może być traktowane jako pośrednie wskazanie na ‘inne’ księgi, a dokłkadniej trzy poprzedzające ją Ewangelie”.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.