XVI Tydzień Biblijny i VIII Narodowe Czytanie Pisma św.

We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy 14 kwietnia 2024 roku VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego, nawiązujące do Chrztu Polski. Swoim hasłem oraz wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Dziejów Apostolskich wpisuje się ono w trzyletni program duszpasterski, który poświęcony jest tajemnicy Kościoła jako Wspólnoty Bożej.

Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Uczestniczymy we wspólnocie Kościoła”. W XVI Tygodniu Biblijnym (14.04 – 20.04.204) chcemy w duchu wiary inspirowanej Słowem Bożym medytować nad tematem: „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy w tym roku do księgi Dziejów Apostolskich, bo w jej świetle bardzo dobrze można dostrzec wszystkie czynniki rodzące i umacniające tę zbawczą Komunię jaką jest Kościół. Także Kościół w Polsce!

Uroczysta celebracja – z udziałem zaproszonych lektorów – ma miejsce w sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach i jest transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 7.00. Ten sam rytuał czytania Pisma świętego towarzyszy Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, która jest transmitowana na żywo przez Tv Trwam o godz. 9.30.

ks. prof. Henryk Witczyk
przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”

Screenshot 168

Screenshot 167